1. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el disseny gràfic i els codis font, són titularitat exclusiva de l’Associació Makers Lleida en endavant «Makers Lleida»), amb NIF: G44924728 i domicili social al C/Antic Camí del Murri, 79, de Lleida, sempre amb respecte als drets dels autors decretats per llei. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Makers Lleida i els seus autors respectius. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest website estan protegits per llei pels seus propietaris corresponents.

2. Contingut de la web i enllaços

A Makers Lleida no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina web makerslleida.com

3. Intercanvi o difusió d’informació

Makers Lleida declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors en puguin fer en cas que els continguts a què s’accedeixi puguin ferir-ne la sensibilitat.

4. Actualització i modificació de la pàgina web

Makers Lleida es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics

A Makers Lleida no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a la nostra entitat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Makers Lleida També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

6. Tractament de dades de l’usuari

En compliment del que estableix la “Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)”, Makers Lleida informa als seus associats i clients usuaris de serveis que totes les dades personals que li facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Makers Lleida. La finalitat del fitxer és enviar notificacions en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres associats i clients. Makers Lleida  garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres associats i clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Els usuaris de Makers Lleida podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic: makerslleida@gmail.com

7. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament.