Acta 31/05/2024 – Assamblea General.

 • Autor de l'entrada:
 • Categoria de l'entrada:Actes
 • Comentaris de l'entrada:0 comentaris

Assistents presencial.

Santiago Seró.
Jordi Aixalà.
Jmaria Filella.
Josep Sanz.
Enric Cabello.

Assistents Online.

Josep Cases.

Ordre del dia.

 • Per part del Jordi es fa lectura de l’acta fundacional.
 • Es repassa l’estat dels contes de l’any 2023 (per part del Jordi Aixalà i el Josep
  Cases.).
 • despeses / Ingressos de la fira.
 • Despeses / Ingressos de les diverses trobades i activitats.
 • S’acorda porta una comptabilitat general de l’associació i una de particular per
  cada activitat … Fira / Tallers / Trobades etc.
 • Es repassa l’evolució del número de socis.
 • Finalment els contes queden aprovats per la totalitat dels assistents a
  l’assemblea.
 • Així mateix la junta actual segueix un any més votada per la totalitat dels
  assistents a l’assemblea.

Deixa un comentari